Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 19.3.2023.

Rekisterinpitäjä

Arctic Wind Jewelry
3241699-1

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

contact(ät)arcticwindjewelry.com

Rekisterin nimi

Arctic Wind Jewelry-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien antamia tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Google (evästeet)

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Uutiskirje

Sähköpostilistaa ylläpitää MailerLite. Liittymisen jälkeen saatat saada uutiskirjeitä Arctic Wind Jewelry:ltä antamaasi sähköpostiin satunnaisesti, et kuitenkaan liian usein. Täältä löydät lisätietoa MailerLite:n GPDR:stä.

Analytiikka

Google Analytics auttaa parantamaan sivustoa asiakkaille mieluisammaksi ja mukavammaksi käyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Emme valitettavasti voi olla vastuussa tai täysin tietoisia ulkoisten lisäosien yms. käyttötavoista, mutta keräämme vain välttämättömät tiedot huolehtiaksemme käyttäjän tietosuojasta parhaan kykymme mukaan ja tarjotaksemme käyttäjälle parhaalla mahdollisella tavalla toimivan verkkokauppasivuston. Sen takia äytämme vain suositeltuja ja tunnettuja lisäosia sivustollamme.

Jos tietoomme tulee tietoturvarikkomus, niin ilmoitamme siitä asianosaisille käyttäjille pikimmiten, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti tapaamisessa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteystietoomme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.